ต้องการร่วมงานกับเรา

 

บริษัท ตรวจสอบอาคาร (2007) จำกัด และ บริษัท โรเดียม คอนซัลแทนท์ จำกัด  

ต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบอาคาร หรือ ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน รายละเอียดดังนี้

 

                         

                                                                           

 ........................................................................................................................................